Hur många riskorn får det plats på ett schackbräde?

Ett klassiskt matematiskt problem som du säkert stött på i skolmatematiken är det så kallade ”schack och riskorn”-problemet. Det går i korthet ut på att om du placerar ett riskorn på första rutan, två riskorn på andra rutan, fyra riskorn på tredje rutan och fortsätter att dubblera antal riskorn tills hela schackbrädet är täckt – hur många riskorn är det då på sista rutan?

Vet man inte svaret på problemställningen så tror man instinktivt att det är väldigt många riskorn på sista rutan och på schackbrädet – men man förstår nog inte det är extremt många riskorn.

Svaret på frågan ”Hur många riskorn får det plats på ett schackbräde” är nämligen 18 446 744 073 709 551 615 stycken, det är över 18 trillioner. Vilket exempelvis är mer än alla insekter som finns på jorden.

Schack och riskorn är ett enkelt sätt att visa på exponentiell ökning. Ursprunget till problemet sägs komma från en indisk matematiker, även om det exakta ursprunget är något oklart och det finns även flera varianter.

Vill du testa problemet med riskornen och schackbrädet det själv är det bara att köpa ganska många biljarder paket med riskorn samt ett schackbräde med väldigt stora rutor.

Lämna en kommentar